Va-kommunikation, 24 april 2018, Göteborg

En utbildningsdag med fokus på va-kommunikation och va-rådgivning vid va-utbyggnad i omvandlingsområden samt hur vi kan använda kommunikation på ett effektivt sätt i tillsynen av små avlopp. Utbildningen blandar experter och kommunexempel och riktar sig till dig som arbetar som va-strateg, projektledare inom va, va-rådgivare eller på miljökontor.

Målet med utbildningen är att sprida kunskap och erfarenhet om effektiv kommunikation och samt diskutera hur vi ska möta upp behovet av rådgivning och information vid utbyggnad och åtgärdande av små avlopp.

Ur programmet:

    • Erik Winnfors Wannberg chefredaktör på va-tidskriften Cirkulation, Exempel på smart va-kommunikation
    • Nina Steiner kommunikatör på VASYD, Satsning på dagvatten-kommunikation för att förebygga översvämningar
    • Hans Sandberg, Va-rådgivare Umeå kommun, Hur ska kommunen kommunicera med fastighetsägare vid va-utbyggnad?
    • Jonas Holmberg, Kommunikationschef Borås Energi och Miljö, Kommunikation och dialog med boråsarna – en framgångsfaktor för hållbart VA-arbete
    • Ulrika Haij, Verksamhetschef planering va, Kungsbacka kommun, Satsning på kommunikation till va-föreningar och fastighetsägare i utbyggnadsområden

Läs hela programmet här.

Datum: 24 april 2018
Tid: 09:00–16:30
Plats: Göteborgs stadsmuseum, Norra hamngatan 12, Göteborg, länk till karta
Sista anmälningsdag: 13 april 2018
Avgift:
 3900 kr, exkl. moms för medlemmar i VA-guiden inom va-planering. Icke medlem 4800 kr, exkl. moms. I kursavgiften ingår fika och lunch.
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Marie Albinsson, marie.albinsson@vaguiden.se, 070-285 63 36

Anmälan är stängd, kontakta Marie Albinsson för eventuell möjlighet till efteranmälan.