Ett fåtal platser kvar till utbildningen om anläggningar på bjälklag!

Det går fortfarande att anmäla sig till VA-guidens utbildning om utformning och dimensionering av anläggningar på bjälklag den 15 februari i Stockholm.Kursen ger även en introduktion till hur dagvattenanläggningar dimensioneras utifrån Stockholm stads åtgärdsnivå om fördröjning och rening i anläggningar som kan hantera upp till 20 mm nederbörd.

Det är hittills många landskapsarkitekter som anmält sig till utbildningen men också konsulter, va-ingenjörer och entreprenörer. Vi på VA-guiden tycker att det är väldigt roligt.

Har du inte redan anmält dig så se till att göra det innan platserna tar slut! Läs mer om kursen och anmäl dig här.