Seminarium om mikroplaster – källor och åtgärder

Hur mycket mikroplast finns det egentligen i vår miljö? Vilka källor finns det och hur kan spridningen minskas? Detta var några av de frågor som diskuterades under ett heldagsseminarium om mikroplaster arrangerat av Miljöförvaltningen i Stockholms stad i november 2017.

Seminariet är ett resultat av ett samarbete mellan Miljöförvaltningen i Stockholm, Kemilänken och Stockholm Vatten och Avfall med syfte att sprida kunskap om just mikroplaster.

Experter från ett antal olika myndigheter, universitet och företag deltog under dagen för att ge sin syn på mikroplaster. Några lärdomar som redaktören tar med sig från seminariet är att:

  1. Vägtrafiken är den största källan till mikroplaster men behöver nödvändigtvis inte vara den största källan av mikroplaster i hav och vattendrag. Kunskapen om spridningsvägar saknas till stor del fortfarande för att kunna dra en helt säker slutsats gällande detta.
  2. Spridningen av granulat från konstgräsplaner kan minskas med både enklare åtgärder, såsom att borsta av granulat efter användning, och lite mer avancerade åtgärder som att installera brunnsfilter och strategisk hantering vid snöröjning.
  3. Fiskar som i labbförsök fick i sig plastpartiklar i nanostorlek visade på beteendeförändringar och metabola förändringar i organ. Plast ackumulerades i hjärnan via födointaget och gjorde den ”svullen och fluffig”.

Du hittar videolänkar till samtliga föreläsningar nedan (via Stockholms stads hemsida).

Seminariet i sin helhet, inklusive paneldebatter om källor och åtgärder, hittar du också på Stockholms stads hemsida.

Bild: Filter med mikroplaster. Foto: Robert Jönsson.