Hållbara idéer kan ges ekonomiskt stöd

Sitter du på en idé som kan ge positiv effekt på stadens hållbarhet? Då bör du söka Naturvårdsverkets ekonomiska stöd till stadsinnovationer.

Stödet delas ut till projekt med målet att skapa ny avancerad teknik och systemlösningar med hög miljöprestanda och innovationsgrad med betydande synergieffekter och miljönytta. Stödet kan sökas för projektering, förstudier och planering av användning av tekniken eller systemlösningen och kan sökas av landsting, kommuner, ideella föreningar, universitet, m.m.

Projektet ska rendera i ett underlag som kan användas av en beställare för att kunna fatta beslut om investering. Hittills har över 40 projekt beviljats stöd. Projekten handlar exempelvis om klimatanpassning av kustnära samhällen, innovativa dagvattenlösningar på bjälklag och kretsloppsanpassad odling i stadsmiljö.

Stödet, som totalt omfattar 68 miljoner kronor, delas ut mellan 2016 och 2019. Årets utlysning pågår mellan 1-28 februari. Kanske är det dags för dig att förverkliga just din idé om en smart och innovativ dagvattenlösning?

Du hittar mer information på Naturvårdsverkets hemsida.