Bidrag till åtgärder för att minska föroreningsutsläpp via dagvatten

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att fördela ut 25 miljoner till åtgärder som kan bidra till att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar från dagvatten. 

Utlysningen planeras till första halvan av 2018. Än så länge är dock de exakta formerna för bidraget inte klara men kommer att presenteras inom kort. Se till att hålla utkik på Naturvårdsverkets hemsida.