Formasprojekt om små avlopp 22 mars i Gävle

Foto: RedMic

Under Vatten Avlopp Kretslopp kommer Patrik Andersson från Umeå universitet presentera forskningsprojektet RedMic, Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp.

Patrik föreläser den 22 mars utifrån rubriken Mikroföroreningar i små avlopp – från avlopp till dricksvattentäkt. Den 6 december 2017 höll projektet en slutkonferens i Stockholm. Föredragen och diskussionerna filmades och du når dem via denna länk.

I samband med slutkonferensen gavs även en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet.

RedMic har finansierats av Formas under åren 2013 till 2017. Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet och tar ett samlat grepp om problemställningen från beskrivning av utsläpp från små avlopp, tekniska lösningar och lagstiftning till vår inställning till problemet.

Mer information om RedMic

Patrik Andersson, Umeå universitet