Regeringens miljöstödspengar för 2018

Regeringen har gjort en sammanställning av vilka olika projekt som det går att söka miljöstödspengar för under 2018. Pengarna kan sökas av olika aktörer, både privata och offentliga, beroende på vilket projekt som ska drivas. Glädjande är att många av projekten och miljöstödspengarna är öronmärkta åt vatten- och avloppsfrågor i olika former.

Här är några av de projekt som det går att söka miljöstödspengar för under 2018:

 

  • Bidrag för avancerad rening av läkemedelsrester i avloppsvatten
  • Bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster
  • Klimatanpassning – Göta Älv
  • Stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Läs mer i Regeringens sammanfattning om miljöstödspengar.