VA-guiden välkomnar Melhus kommune som ny medlem

Melhus kommune, mitt i Norge, är VA-guidens första medlemskommun i Norge. Melhus har tidigare provat på medlemstjänsten och nu valt att ta del av VA-guidens digitala kunskapsbank och gemenskap.

I samband med den återkommande avloppskonferensen på Campus Ås i Norge träffade Björn Eriksson Dag Håvimb från Melhus.

Dag har under flera år arbetat med kommunens tillsynskampanjer riktade gentemot små avlopp. Under konferensen 2012 föreläste Dag och ställde den retoriska frågan

– Sheriff eller Ole Brumm? (Sheriff eller Nalle Puh?)

Det behövs en tydlig signal om tillsyn och krav på åtgärder för att de mjuka informationsinsatserna ska upplevas som intressanta och angelägna.

Den 23-24 maj är det åter dags för Avløpskonferansen 2018 – Små avløp, store utfordringer.

Det vore kul med en svensk delegation för att ta del av forskning, branschens utvecklingsprojekt och kommunala erfarenheter.