Sista veckan att anmäla sig till va-kommunikation den 24 april i Göteborg!

Nu på fredag den 13 april är sista dagen att anmäla sig till VA-guidens seminariedag om va-kommunikation. Dagen tar upp goda exempel på kommunikation kring VA-frågor t.ex. vid VA-utbyggnader i omvandlingsområden eller hur man använder kommunikation på ett effektivt sätt i tillsynen av små avlopp. Utbildningen blandar föredrag från experter på kommunikation och tar upp kommunexempel där man framgångsrikt arbetar med kommunikation och rådgivning.

Läs mer och anmäl dig på här.

DELA