Stöd för kommunal vattenplanering

LIFE IP projektet Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund med den gemensamma nämnaren vatten. Projektet fokuserar på åtgärder inom fem områden varav ett av dom är att förbättra vattenplaneringen.

För att stödja kommunernas vattenplanering ska en ny handbok och en webbplats med goda exempel tas fram. En workshop på temat genomfördes den 13:e april och flera aktivitet är planerade under året. Kommuner erbjuds även stöd i projektutveckling. Här kan du läsa mer om projektet om kommande event.