Nu finns bidrag att söka för åtgärder mot föroreningar i dagvatten

Nu har Naturvårdsverket öppnat ansökan för att söka bidrag till åtgärder som syftar till att minska föroreningar och mikroplaster i dagvatten.

Bidraget omfattar totalt 25 miljoner kronor och kan sökas av kommuner, företag, fastighetsägare mm., för olika biologiska och tekniska konstruktioner som syftar till att rena dagvatten. Exempel på sådana konstruktioner är biofilter, dammar och diken.

Ansökningarna för 2018 ska vara inne senast den 2 september. Läs mer här.