16-17 oktober, Funktionskontroll små avlopp och användarföreningens höstmöte, Norrköping

Funktionskontroll av befintliga anläggningar

VA-guiden och Avloppsguidens användarförening tar nu surrogatparameter-projektet vidare och arrangerar utbildning om funktionskontroll och höstmöte i användarföreningen, 16-17 oktober i Norrköping. Programmet sträcker sig över två halvdagar, från lunch till lunch.

Tisdag 16 oktober – Dag 1 utbildning funktionskontroll
Tid: 12.30 – 17.30
Plats: Louis De Geer konsert & kongress, Norrköping
Under dag 1 kommer forskare, kommuner och bransch medverka i programmet. Eftermiddagen följs av mingel.

onsdag 17 oktober – Dag 2 Användarföreningens höstmöte
Tid: 8.00 – 12.00
Plats: I sessions-salen Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21, Norrköping
Dag 2 inkluderar erfarenhetsutbyte om provtagning i fält med surrogatparametrar och diskussion kring utvecklingsprojekt 2018-2019.

Program kommer efter sommaren, men reservera gärna tiden i kalendern redan nu.

Medan du väntar på programmet kan du titta på följande rapport och artiklar: