Redaktören rekommenderar #3 – Har skyfallen blivit kraftiga och mer vanligt förekommande de senaste 20 åren?

I tredje delen av serien Redaktören rekommenderar hittar vi en rapport av SMHI som beskriver nationell skyfallstatistik de senaste 20 åren, klimateffekter på skyfall och skyfallsstatistik via väderradar.

Håll till godo!

Har skyfallen blivit kraftigare och mer vanligt förekommande de senaste 20 åren?

Dagens korta dagvatteninfo: SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm på en timme, minst 1 mm på en minut eller 90 mm under ett dygn.