Redaktören rekommenderar #6: Rekommendationer för gestaltning av dagvattenanläggningar

Den sjätte och sista delen av Redaktören rekommenderar hittar vi tre stycken broschyrer med kortfattad och illustrativ om rekommendationer för gestaltning av dagvattenanläggningar. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.