Sista chansen till early bird-pris för dagvattenutbildning med fokus tillsyn!

Onsdag 1 augusti är sista dagen att anmäla sig till VA-guidens fördjupningskurs om dagvatten med fokus tillsyn till ett reducerat pris Kursen äger rum i Malmö den 19-20 september.

Kursen behandlar hela tillsynsprocessen, från tidig planerng enligt PBL till tillsyn av miljöbalken. Under kursens fältbesök får deltagarna studera nya reningstekniker och möjlighet till att diskutera dagvatten från miljöfarliga verksamheter.

Hinner du inte anmäla dig till kursen innan den 1 augusti? Ingen fara, sista anmälningsdatum till utbildningen är 17 augusti.

Du hittar program och information om hur du anmäler dig via denna länk.