Utbildning om funktionskontroll av små avlopp och höstmöte, 16-17 oktober i Norrköping

Funktionskontroll av befintliga anläggningar

VA-guiden och Avloppsguidens användarförening tar nu surrogatparameter-projektet vidare och arrangerar utbildning om funktionskontroll och höstmöte i användarföreningen, 16-17 oktober i Norrköping.

Läs mer och anmäl dig här

Programmet sträcker sig över två halvdagar.

Tisdag 16 oktober – Utbildning funktionskontroll av små avlopp

Utbildningen är öppen för miljökontor, tillverkare, entreprenörer och andra intresserade.
Tid: 12.30 – 17.30
Plats: Louis De Geer konsert & kongress, Norrköping, Lokal Vingen 3-4
Dagen ger bland annat en sammanfattning av det så kallade surr-projektet samt ytterligare kommunala projekt med fokus på uppföljning av anläggningar. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte och diskussioner. Vad innebär dessa erfarenheter för tillsynsverksamheten och miljökontorens prövning av ansökningar?
Eftermiddagen följs av mingel.

Onsdag 17 oktober – Användarföreningens höstmöte

Mötet är öppet för miljökontor och fokuserar på erfarenhetsutbyte och framåtsyftande diskussioner.
Tid: 8.00 – 12.00
Plats: I sessions-salen Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21, Norrköping
Projektdeltagare och ledamöter från Avloppsguidens användarförening demonstrerar den utrustning som användes i fält i projekten om surrogatparametrar. Förmiddagen ägnas åt fortsatta diskussioner om hur tillsyn och prövning kan utvecklas samt diskussioner om utvecklingsprojekt 2018-2019 och framåt.