Förslag på handbok för kommunal strategisk vattenplanering

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den handbok om kommunal vattenplanering som tagits fram i LIFE IP projektet Rich Waters. Handboken är tänkt att vara ett processtöd i kommunernas arbete med vattenplaneringsfrågor.

Handboken har tagits fram bl.a. genom olika workshops där medverkande deltagare från kommuner, vattenvårdsförbund och vattenråd, konsulter, länsstyrelser och andra som arbetar med vattenplanering har delat med sig av sina erfarenheter.

Observera att det inte är ett formellt samråd men synpunkter tas gärna emot för att få en så användbar handbok som möjlighet. Läs hela förslaget till handboken med bilagor på Rich Waters hemsida och hur du lämnar synpunkter senast 31 oktober. Slutseminarium med presentation av handboken planeras till den 6:e december i Stockholm.