Programmet är klart – Gemensamhetsanläggningar för va i praktiken, anmäl dig nu!

Nu finns programmet för utbildningsdagen Gemensamhetsanläggningar för va i praktiken upplagt på webben. Utbildningen hålls i Göteborg tisdagen den 20 november och sista dagen för anmälan är den 5 november.

Utbildningen är till för tjänstepersoner på kommuner som jobbar med va-planering, tillsyn och va-utbyggnad samt va-konsulter och branschpersoner. Passa på att anmäla dig till en dag fylld med intressanta föredrag från myndigheter och experter och ta del av olika kommuncase med erfarenheter av arbetet med gemensamhetsanläggningar för va.

Föreläsare för dagen:
• Margareta Lundin Unger, Havs- och Vattenmyndigheten
• Jonas Christensen, jurist Ekolagen Miljöjuridik
• Ruth Arvidsson, lantmätare Torkel Öste AB
• Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop
• Flera olika kommuncase bland annat från:
– Varbergs kommun med Dennie Lyckdal, marknadsingenjör, VIVAB
– Grästorps kommun med Tobias Leverin, Fiber, vatten och avlopp i Flo ekonomiska
förening & Jennifer Ringsby, Skandinavisk kommunalteknik

Du hittar inbjudan, fullständigt program och anmälan här!

Välkommen till Göteborg!