Vem förtjänar Avlopp & Kretsloppspriset 2019?

Vet du någon som bidragit till utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet?

Nominera pristagare 

Skicka din nominering till Ebba af Petersens, sekreterare för Avlopp och Kretsloppspriset. Sista dag för nominering är den 31 december 2018.

Varje år delas Avlopp & Kretsloppspriset ut under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Priset består av ett resestipendium på 25 000 kr, en kretsloppsanpassad toalett i Afrika eller Asien genom organisationen Toaletter utan gränser och ett hedersdiplom. Pristagaren bjuds in att på nästföljande konferens hålla ett föredrag och presentera erfarenheterna från studieresan och sina tankar om miljö- och kretsloppsanpassning av avloppssystem.

Nomineringen ska innehålla

  1. Namn på kandidat(er).
  2. Motivering. På vilket sätt har den nominerade bidragit till utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet?
  3. Bifoga gärna underlagsmaterial (eller länkar till), t ex tidningsartiklar, rapporter, intervjuer, referensobjekt eller annat material som styrker motiveringen och ger juryn mer information om kandidaten.

Läs mer om priset