12 mars 2019, Halmstad, förkonferens – nätverksträffar och guidad busstur

Vi smygstartar Vatten Avlopp Kretslopp med en förkonferens tisdagen den 12 mars för alla intresserade av små avlopp, va-planering och dagvatten. Du väljer vad du vill delta på när du anmäler dig.

Förkonferensen består av:

  • Nätverksträffar för va-planering eller små avlopp
  • Årsmöte för Avloppsguidens användarförening.
  • Guidad busstur med dagvattenfokus som avslutas på Hotel Tylösand

Nätverksträffarna är öppna för kommuner och kommunala bolag medan bussturen är öppen för alla intresserade.

Datum: 12 mars 2019
Tid: kl.13.00 för små avlopp och va-planering
kl.15.45 samling för guidad busstur
Plats: Halmstads Teater, Kungsgatan 25, Halmstad
Sista anmälningsdag: 27 februari 2019
Avgift: Förkonferensen är gratis. OBS! Utebliven närvaro debiteras med 500 kr
Arrangörer: VA-guiden, Avloppsguidens användarförening, Halmstads kommun och LBVA
Frågor: Marie Strand, tel 018-10 57 01, e-post: marie.strand@vaguiden.se

Anmälan

Program


Nätverksträff små avlopp – Avloppslistan live

Det blir diskussion och erfarenhetsutbyte om vanliga frågor från Avloppslistan och vi tar hjälp av två erfarna miljöinspektörer, Maria Hübinette från Kungälvs kommun och Linda Sivertsson från Halmstads kommun. Avloppslistan är VA-guidens diskussionslista för dig som arbetar med små avlopp. Läs mer om Avloppslistan

Årsmöte för Avloppsguidens användarförening
Hör vad föreningen jobbat med, projekt på gång och träffa engagerade inspektörer.

Nätverksträff va-planering

Är du intresserad av att nätverka om va-planeringsfrågor? Du kanske är ensam i din organisation med va-planeringsfrågor eller är du med i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp på kommunen eller va-bolaget? Passa på att ta med hela din arbetsgrupp eller kom själv på träffen.

Vi fokuserar på erfarenhetsutbyte kring va-planeringsfrågor. Mats Johansson, Ecoloop/VA-guiden ger en introduktion till va-planering och vi fördjupar oss i ett kommunalt exempel om va-planering. Frågor som Hur får man till ett förvaltningsövergripande samarbete diskuteras och vi jämför och byter erfarenheter om var deltagande kommuner är i sina va-planeringsprocesser.

Guidad busstur med dagvattenfokus

Vi besöker olika platser i Halmstad och Laholm med konkreta exempel på dagvattenlösningar i drift. Slutstation Hotel Tylösand. Du behöver inte ha deltagit på tidigare träffar eller tillhöra en kommunal organisation för att följa med på bussturen. Samling kl 15.45 12 mars.

Det är personal från LBVA som guidar. Besöken rör bland annat:

  • Perkolationsmagasin
  • Åtgärder för att förhindra skador vid översvämning.
  • Poleringsdammar.
  • Dagvattenproblematik i kustnära områden
DELA