Platsannons: Doktorand i va-teknik med inriktning mot små avloppssystem

Vill du forska om små avloppssystem och va-teknik? Luleå tekniska högskola söker en blivande doktorand med fokus på provtagning och innovationer. 

Forskningsprojektet syftar till att undersöka reningsfunktionen och miljöpåverkan av små avloppsanläggningar genom provtagning. Därutöver ska innovativa lösningar för små avloppssystem som möjliggör återvinning av energi eller näringsämnen utvärderas för användning i Norden.

Sista ansökningsdag: 2019-03-01

Varierande arbetsuppgifter

Du förväntas arbeta självständigt med att planera och färdigställa din doktorsavhandling. Du kommer att gå forskarutbildningskurser och medverkar vid konferenser i såväl Sverige som internationellt. Projektet genomförs i samarbete med Uleåborgs universitet och Finlands miljöcentral (SYKE) samt med producenter och kommuner.

Tjänsten innebär en tidsbegränsad heltidsanställning under 4-5 år, beroende på graden av institutionstjänstgöring. I institutionstjänstgöringen kan bland annat administrativa uppgifter och undervisning upp till 20 % ingå.

Annonsen hos Luleå Tekniska Högskola

Luleå tekniska högskola söker en blivande doktorand
med fokus på provtagning och innovationer.

Platsannonsen i sin helhet

Ref 180-2019

BAKGRUND

Forskningsgruppen för Stadens vatten inom ämnet VA-teknik vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, söker en driven och engagerad doktorand som vill fördjupa sig i frågor kring små avloppssystem.

Forskargruppen för Stadens vatten har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 30 personer bestående av ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och cirka 15 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem.

ÄMNESBESKRIVNING

VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande och medborgarnas säkerhet och hälsa.

PROJEKTBESKRIVNING

I Sverige renas en betydande del av avloppsvattnet i små avloppsanläggningar. Reningen avser bl a organiska (syreförbrukande) ämnen, patogena mikroorganismer och näringsämnen. Dock är funktionen av befintliga anläggningar i många fall undermålig pga. fel i konstruktionen av anläggningen samt brister i drift och underhåll. Dessutom utsätts små avloppsanläggningar för mycket varierande belastning vilket påverkar funktionen, t.ex. vid turistanläggningar. Detta projekt syftar till att undersöka reningsfunktionen och miljöpåverkan av små avloppsanläggningar genom provtagning. Därutöver ska innovativa lösningar för små avloppssystem som möjliggör återvinning av energi eller näringsämnen utvärderas för användning i Norden.

Projektet genomförs i samarbete med Uleåborgs universitet och Finlands miljöcentral (SYKE) samt med producenter och kommuner. Forskningsbesök till Uleåborgs universitet är planerade.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Under resans gång har du två handledare som stödjer dig i ditt arbete.

Positionen inkluderar en tidsbegränsad heltidsanställning under 4-5 år (beroende på graden av institutionstjänstgöring). I institutionstjänstgöringen kan bland annat administrativa uppgifter och undervisning upp till 20 % ingå.

KVALIFIKATIONER

Sökande ska ha en civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning mot Miljö och vatten, Naturresursteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Väg och vatten eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Kunskap inom VA-teknik, erfarenhet av fältprovtagning, systemanalys och statistisk bearbetning av data är meriterande, liksom kunskap i svenska. Vi förväntar oss att sökanden har eller tar körkort för bil. Sökanden ska vid förfrågan kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Se även Allmänna studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet på universitetets hemsida.

INFORMATION

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Dr. Inga Herrmann, +46 920 49 2528, ingher@ltu.se, Biträdande professor Annelie Hedström, +46 920 49 2309, annelie.hedstrom@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809, Christer.Gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

ANSÖKAN

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 180-2019
Sista ansökningsdag: 2019-03-01

Till ansökningsformuläret