21 november, Dagvattenanläggningar på bjälklag i Stockholm

En utbildningsdag om utformning och dimensionering av dagvattenanläggningar på bjälklag.

  • Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten?
  • Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka?
  • Hur undviks översvämningar och skador på byggnader vid skyfall?

Detta är några av de frågor som kommer att besvaras under denna utbildning som arrangeras av VA-guiden. Kursen ger även en introduktion till hur dagvattenanläggningar dimensioneras utifrån Stockholm stads åtgärdsnivå om fördröjning och rening i anläggningar som kan hantera upp till 20 mm nederbörd.

Målgruppen är  konsulter, arkitekter och landskapsarkitekter men även kommunala planhandläggare och va-ingenjörer.

Datum: 21 november 2019
Tid: 08:15–17:00
Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm (länk till karta)
Avgift:
– Early bird, medlem inom dagvatten (t.o.m 30 september): 3500 kr, exkl. moms
– Early bird, icke-medlem (t.o.m 30 september): 4500 kr, exkl. moms
– Medlem inom dagvatten (anmälan fr.o.m. 1 oktober): 4500 kr, exkl. moms
– Icke-medlem (anmälan fr.o.m. 1 oktober): 5500 kr, exkl. moms

I kursavgiften ingår fika och lunch.

Sista anmälningsdag: 14 november 2019
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Vilhelm Feltelius, vilhelm.feltelius@vaguiden.se, 018-10 57 03

 

Ladda ner program (pdf)

 

Obs! För att kunna hantera din bokning till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

21/11 2019 Dagvattenanläggningar på bjälklag i Stockholm
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

Se alla VA-guidens utbildningar