9 oktober, Kommunal va-planering och va-juridik i Västerås

Arbetar du eller din organisation med va-planeringsfrågor och ska göra en va-plan eller uppdatera den gamla? Behöver ni ökad kunskap och inspiration om hur man kan starta och vidareutveckla va-planeringsprocessen? Är ni intresserade av att lära er mer om vilken lagstiftning som är relevant? 

Målet med utbildningsdagen
Målet är att ge grundläggande kunskaper om de juridiska förutsättningarna för kommunal va-planering, visa hur kommuner kan starta och vidareutveckla va-planeringsprocessen så att den leder till konkreta åtgärder och beslut om policy och strategier och visa konkreta exempel på hur andra kommuner valt att hantera dricksvatten, spillvatten och dagvattenfrågor i sin löpande verksamhet och på vilket sätt va-planeringen kan ge stöd för ett effektivt genomförande.

Innehåll från utbildningsdagen:

  • Varför ska vi va-planera och vilka är nyttorna?
  • VA-juridisk genomgång av hur PBL, Miljöbalken, Vattentjänstlagen m fl lagstiftningar som styr kommunernas arbete med vatten och avlopp.
  • Kommunal va-planering ”så funkar det” steg för steg! Presentation av hur en fungerande va-planeringsprocess kan se ut och exempel på framgångsfaktorer och fallgropar.
  • Exempel på hur kommunal va-planering kan ske med utgångspunkt i verkliga fall gällande dricksvattenförsörjning, spillvattenrening och va-utbyggnad samt dagvatten.
  • Va-planering i praktiken – erfarenhetsutbyte och diskussioner.
  • Avslutning med fokus på hur deltagarna kan komma igång med åtgärder på kort och längre sikt.

VA-guiden erbjuder en utbildningsdag med två experter från VA-guidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov.

Föreläsare:

Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB
Systemekolog, Fil Mag
Ecoloop AB

Klicka på bilden för mer information om respektive föreläsare.

Utförligt program kommer inom kort!

Du kan boka dig redan nu för att säkra en plats och få Early bird rabatt. Går ni flera från er förvaltningsövergripande arbetsgrupp för va-planering? kontakta Marie Strand för mer information om grupprabatter.


Datum: Onsdag 9 oktober 2019
Tid: kl. 9.00- 17.00 (kaffe & macka från kl 8.30)
Plats:
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås. Hitta dit
Avgift:
– Early bird, medlem va-planering (t.o.m 28 augusti): 3500 kr
– Early bird, icke-medlem (t.o.m 28 augusti): 4500 kr
– Medlem va-planering (anmälan fr.o.m. 29 augusti): 4500 kr
– Icke-medlem (anmälan fr.o.m. 29 augusti): 5500 kr
Alla priser är exkl. moms. I kursavgiften ingår fika och lunch.
Sista anmälningsdag: 25 september 2019. Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Arrangör: VA-guiden
Frågor om utbildningen:  Marie Strand, 018-10 57 01


Obs! För att kunna hantera din bokning till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

9/10 Kommunal va-planering och va-juridik i Västerås
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult på namnskylten
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

VARMT VÄLKOMMEN!