Anmälan öppen: Nätverksträff för små avlopp i kretslopp den 10 maj i Kvicksund, Eskilstuna

Varmt välkomna till vårens Nätverksträff för små avlopp i kretslopp – Kretsloppsnätverket, fredag den 10 maj i Kvicksund, Eskilstuna. Nu är programmet färdigt och anmälan öppen! 

Träffen är till för alla er som är intresserade av små avlopp, källsorterade fraktioner, slam och kretslopp. Ni är alla välkomna, alltifrån handläggare för avfall, små avlopp, representanter från va-bolag eller kommunens tekniska förvaltning, avfallsstrateger, avfallsingenjörer, va-rådgivare, miljöinspektörer till teknikleverantörer och politiker.

Inbjudan, utförligt program och anmälan hittar du här!

Dagen har fokus på system för källsortering av avloppsfraktioner och återföring av näringsämnen till jordbruket. Vi träffas på Tegelvikens skola i Kvicksund, Eskilstuna på förmiddagen och lyssnar på olika föredrag och diskuterar och byter erfarenheter.

Ur programmet:

 • Kretslopp på kartan – vi får en översikt av olika kretsloppsprojekt i Sverige
 • Läkemedel i källsorterade fraktioner
 • Vakuumtoalettsystemet på Tegelvikens skola och Sörby gårds våtkomposteringsanläggning, bakgrund och nuläge samt utvecklingsprojekt
 • Kretslopp och små avlopp – hur jobbar miljökontoret i Eskilstuna med frågorna?
 • Diskussioner bl.a.
  • latrinhämtning och hantering samt slutna tankar
  • vakuumtoaletter i offentliga byggnader,
  • uppströmsarbete – information till fastighetsägare m.m. Skicka gärna in frågor som du vill diskutera på nätverksträffen med anmälningsformuläret.

Eftermiddagens studiebesök:

 • Tegelvikens skola – Guidad visning av svartvattensystemet med skolans toaletter, vakuumenhet och tank.
 • Sörby gårds våtkomposteringsanläggning för klosettvatten och latrin. Vi får en rundvisning av hela anläggningen bl.a. den nya tömningsautomaten för latrin. Vi får också en visning av en mobil våtkompostanläggning i container, framtagen åt Svenska Röda korset.

Vi på VA-guiden är mycket glada att vi får möjligheten att besöka Sörby gårds våtkomposteringsanläggning, en av de äldsta våtkomposteringsanläggningarna i Sverige som fortfarande är drift sedan 1998. Passa på att fundera redan nu vilka frågor du vill ställa.

Varmt välkomna till en intressant dag!


Observera! Vi har bytt datum och plats för träffen så vi ber er bortse från tidigare information som gått ut och ber om ursäkt för eventuella besvär orsakade av detta. Det är den 10 maj och Kvicksund, Eskilstuna som gäller för nätverksträffen.

DELA