Platser kvar på kursen Juridik och teknik för små avlopp i Västerås, 21-22 maj

Den 21-22 maj erbjuder VA-guiden kurs med tre experter från VA-guidens Fråga experten. Kursen blir av och det finns platser kvar. På grund av beställningar av lunch och fikan är sista anmälningsdag 3 maj men hör av dig om du är sent ute.

Mer information och anmälan

Röster från nöjda deltagare

I Norrköping fick vi till ett bra diskussionsklimat och föreläsarna anpassade sina föredrag för att ge plats åt frågor och perspektiv. Här är fem röster från kursutvärderingen december 2018.

”Tre mycket kunniga föreläsare med fantastiskt förhållningssätt.”

”Bredden på innehållet. Bredden gör även att det öppnar för frågor från alla vilket är bra.”

”Jättebra med inspel från olika håll från kunniga personer och bra med att det blir en dialog!”

”Tog upp många delar som det är frågetecken om i vardagen. Mycket övergripande intressanta exempel. Bra uppdelning mellan teknik, juridik och verkligheten för inspektörer.”

”Föreläsarnas sammanhållning. Det märks att de är både bekväma och trivs med varandra. Levande föreläsningar uppbyggda i en treenighet. Levande genom att de bryter in i varandras föredrag och en diskussion för parallellt under föreläsningen. Väldigt involverande dels av varandra och sedan publiken, högt i tak och god stämning. Jag är tacksam över att ha fått äran att delta samt träffa alla dessa andra inspektörer och dessa fantastiska föreläsare som kompletterar varandra så väl. Mycket bra jobbat!”

Förväntat innehåll

Senast gavs kursen i Norrköping i början av december. Här är ett axplock från innehållet.

Inspektörens vardag

Maria Hübinette tog bland annat upp följande:

 • Åtgärda de sämsta avloppen först
 • Att driva ärenden effektivt
 • När läste du det allmänna rådet sist?
 • Med mera

Teknik för små avlopp

Maria Hübinette tog bland annat upp grundläggande aspekter om minireningsverk utifrån myndighetens perspektiv:

 • Märkning och provning
 • Bedöma funktionen
 • Fördelar och nackdelar
 • Med mera

Peter Ridderstolpe tog bland annat upp följande grundläggande funktioner inom markbaserad rening:

 • Vad händer i marken och hur bra är skyddet?
 • Hydrogeologiska barriärer
 • Hydraulisk funktion i markbaserade anläggningar
 • Biologisk funktion i markbaserade anläggningar
 • Kemisk funktion i markbaserade anläggningar
 • Med mera

Urval från juridikpasset: Att skriva beslut

Jonas Christensen tog bland annat upp följande:

 • Tre motiv till att lägga kraft på motiveringen av beslutet
 • Officialprincipen – utreda och driva ärenden
 • ”Olivoljefallet”, bra att ha koll på vad som räknas som ett beslut i och med att alla myndighetsbeslut ska kunna överklagas.
 • Serviceskyldigheten och kommunikation utifrån Förvaltningslagen
 • Med mera

Övriga inslag under kursen

 • Risker och påverkan från små avlopp
 • Översikt av VA-juridiken och dess sammanhang
 • Naturresurshushållning och kretslopp
 • BDT-avlopp
 • Öppen va-planering

Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov

Vi vill stödja dig att bli bättre på att handlägga ärenden som rör små avlopp så att du känner dig säkrare i inspektörsrollen. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik inom området små avlopp.

Målet med dagarna är att du ska bli bättre på att granska ansökningar, göra säkrare bedömningar vid tillsyn och ställa rättssäkra krav. Utbildningen är anpassad för kommunala miljöinspektörer som arbetar med små avlopp men även andra aktörer är välkomna att delta.

Föreläsarna

Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB
Miljövetare
Kungälvs kommun samt Din VA-konsult
Biogeovetare med teknisk licenciatexamen i tillämpad ekologi
WRS AB

Klicka på bilden för mer information om respektive föreläsare samt rapporttips.