Redaktören rekommenderar #2 va-planering: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering A till H

Här kommer första delen i VA-guidens länksammanställning över Sveriges kommuners publicerade va-planeringsdokument.

I det här inlägget hittar du kommunerna A till H. Perfekt sommarläsning och hjälper dig att spara tid att leta dokument.

Till inlägget: Del 1: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering