Redaktören rekommenderar #3 va-planering: Informationen varierar om kommunala va-lån

Här kan du passa på att läsa om vad som gäller vid kommunala va-lån som regleras i § 36 i Lagen om allmänna vattentjänster och hur det ser ut hos olika kommuner med informationen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.