Redaktören rekommenderar #6 va-planering: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering O till S

Här kommer den tredje delen i VA-guidens länksammanställning av olika va-planeringsdokument som publicerats av kommuner runt om i Sverige. Jämför olika upplägg eller snegla på hur grannkommunen har löst sin va-planering. Trevlig läsning!

Till inlägget: Del 3: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering