Redaktören rekommenderar #7 dagvatten: Till detaljplanehandläggaren

Är du ny i rollen som detaljplanehandläggare på kommunen, länsstyrelse eller privat? I den sjunde delen av sommarens inläggsserie Redaktören rekommenderar får du tips om en utbildning som ska öka din kunskap om detaljplaneprocessen och möjligheten till regleringar.

Tanken med inläggsserien Redaktören rekommenderar är att lyfta fram publicerade inlägg från det gångna året som vi tror kan bidra med lite exta kunskap och inspiration under de varma sommardagar då du sliter inne på kontoret.

Planbestämmelser hit och dit

Detaljplaneprocessen kan vara mycket komplex för den som är ny i branschen. Boverket har därför tagt fram en ny webbutbildning till dig som är detaljplanehandläggare och behöver ökad kunskap i hur man utformar en detaljplan, planbestämmelser och vilka konsekvenser som olika regleringar kan innebära. Det är också denna utbildning som du hittar i den som tips i den sjunde delen av Redaktören rekommenderar. Den är gratis att ta del av på Boverkets hemsida.

Ubildningen består av 11 lektioner och tar totalt 8 timmar att genomföra.

Webbutbildning för den nya detaljplane-handläggaren

Om du inte redan visste det, anordnar även VA-guiden utbildningar inom våra olika ämnesområden: dagvatten, va-planering och små avlopp. Du hittar vårt kursutbud här.


Relaterat

Redaktören rekommenderar #1 dagvatten: Sök och du skall finna
Redaktören rekommenderar #2 dagvatten: Behovet av en förändrad dagvattenlagstiftning
Redaktören rekommenderar #3 dagvatten: VA-podden
Redaktören rekommenderar #4 dagvatten: En inblick i VA-Sverige
Redaktören rekommenderar #5 dagvatten: Växtbädden
Redaktören rekommenderar #6 dagvatten: Filmtips