Redaktören rekommenderar #6 små avlopp: Produktregistret och marknadsöversikten

Vi tipsar om våra två ställen att se information om produkter för enskilt avlopp. Sedan avloppsguiden.se fick nytt utseende fortsätter vi att förbättra sidan. Under fliken Produkter & Tjänster har vi samlat möjligheter att bland annat söka produkter och gräventreprenörer samt konsumentinformation.

Längst till vänster i den blå fliken finns rubriken Produktregister. Det är en databas där husägaren kan sortera utifrån produktkategorier, eller se alla produkter från ett företag på ett överskådligt sätt. Avloppsguidens produktregister

I Marknadsöversikten redovisas merparten av dagens förtillverkade byggprodukter för små avlopp på den svenska marknaden. Produkterna beskrivs med samma rubriker och det ingår en bedömning av produkterna. Längst bak finns en översikt över uppmätta reningsgrader för de produkter som har sådana mätningar.


Detta är sista inlägget i vår sommarserie Redaktören rekommenderar om små avlopp.

I Avloppsguidens produktregister kan du sortera på olika produktkategorier, eller se alla produkter från ett företag på ett överskådligt sätt.

I Marknadsöversikten ingår en bedömning av produkterna, och längst bak finns en översikt över uppmätta reningsgrader för de produkter som har sådana mätningar.