Redaktören rekommenderar #7 va-planering: Referat och dokumentation från VA-guidens utbildningar nätverk och konferenser

Va-planeringens utmaningar diskuterades på VAK. Från höger: Hannes Rydberg, Kungsbacka kommun, Lennart Lorick, Falkenbergs kommun, Hans Sandberg, Umeå kommun, Ulrika Haij, Kungsbacka kommun, Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten samt Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.