Redaktören rekommenderar #8 dagvatten: Tillsyn av dagvattenanläggningar

Den åttonde och sista delen av sommarens inläggsserie Redaktören rekommenderar riktar sig till dig som som arbetar med tillsyn på dagvattenanläggningar och behöver tips och råd om vad som är viktigt att tänka på inför, under och efter ett tillsynsbesök.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.