Redaktören rekommenderar #9 va-planering: Vattenbristen på Gotland föder innovativa lösningar

I den sista delen av Redaktören rekommenderar så lyfter vi fram ämnet som blivit ett normalt samtalsämne under sommarperioderna i Sverige de senaste åren – vattenbrist. Läs om hur man på Gotland tar sig an frågan på ett mycket innovativt sätt och hur va-utvecklare, Mikael Tiouls vardag ser ut.

Till inlägget: Vattenbristen på Gotland föder innovativa lösningar