Imorgon 1/10 är sista chansen att anmäla sig till Kommunal va-planering och va-juridik

Tisdag 1 oktober är sista dagen att anmäla sig till VA-guidens utbildning om kommunal va-planering och va-juridik. Utbildningen hålls i Västerås 9 oktober.

Utbildningsdagen ger dig både grundläggande kunskaper om va-juridik kopplat till va-planeringsfrågor och olika exempel på hur kommuner både kan starta och vidareutveckla va-planeringsprocessen. Konkreta exempel diskuteras hur kommuner valt att hantera va-frågorna i sin löpande verksamhet och på vilket sätt va-planeringen kan ge stöd för ett effektivt genomförande.

Få till exempel svar på vad ”Vänersborgsdomen” betyder för din kommuns va-utbyggnad!

Utbildningen genomförs tillsammans med två experter från VA-guidens Fråga experten, Jonas Christensen, miljöjurist Ekolagen och Mats Johansson, systemekolog och van föredragshållare, Ecoloop. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov.

Du hittar hela inbjudan, program och information om hur du anmäler dig via denna länk.

Välkommen till Västerås!