Sista chansen till early bird-pris för utbildningen: Kommunal va-planering och va-juridik

Måndag 9 september är sista dagen att anmäla sig till reducerat pris till VA-guidens utbildning i Kommunal va-planering och va-juridik. Utbildningen är i Västerås den 9 oktober.

Utbildningsdagen ger dig både grundläggande kunskaper om va-juridik kopplat till va-planeringsfrågor och olika exempel på hur kommuner både kan starta och vidareutveckla va-planeringsprocessen. Ta del av konkreta exempel på hur andra kommuner valt att hantera va-frågorna i sin löpande verksamhet och på vilket sätt va-planeringen kan ge stöd för ett effektivt genomförande.

Hinner du inte anmäla dig till den 9 september? Lugn, sista anmälningsdatum för utbildningen är 1 oktober.

Du hittar hela inbjudan, program och information om hur du anmäler dig via denna länk.

Utbildningen genomförs tillsammans med två experter från VA-guidens Fråga experten, Jonas Christensen, miljöjurist Ekolagen och Mats Johansson, systemekolog och van föredragshållare, Ecoloop. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov.

Välkommen till Västerås!