Dags för träff i slamnätverket – 6 dec i Hölö, Södertälje kommun

Nu är det dags igen för träff i Avfall Sveriges slamnätverk. Träffen anordnas i samarbete med VA-guidens kretsloppsnätverk för små avlopp. Tema för dagen är BDT-hantering och utmaningar.

Målgrupp för träffen är deltagare i Avfall Sveriges slamnätverk, VA-guidens kretsloppsnätverk för små avlopp och övriga som är intresserade av slam, små avlopp och kretslopp. På agendan står intressanta föredrag, diskussioner och erfarenhetsutbyte och givetvis spännande studiebesök.

Hela inbjudan till nätverksträff i slamnätverket hittar du här!

Programpunkter:

  • Aktuella frågor med fokus på pågående slamutredning
  • Södertäljes arbete med avlopp i kretslopp
  • Tekniker för BDT-rening och innehåll
  • Tömning och behandling av BDT-vatten
  • Studiebesök Skillebyholms samfällighet med vacuumtoaletter och gemensam BDT-anläggning
  • Studiebesök Hölö våtkompost, en unik kretsloppsanläggning
  • Diskussioner och erfarenhetsbyte

Tid: Fredagen den 6 december kl. 9.00-15.30 (fika från kl 8.30)
Plats: Gamla kyrkskolan i Hölö, (mitt emot kyrkan, se kartan i inbjudan, ange önskemål om samåkning från t.ex. Södertälje Syd eller centralt i Södertälje vid anmälan.
Kostnad: Max 1 500 kr, ex moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader. Fakturering sker i efterhand.
Anmälan via Avfall Sverige:  Till anmälan här!
(Anmäl dig senast 2019-11-25, anmälan är bindande men kan överlåtas.)
Frågor:
Jenny Westin, Avfall Sverige, 040-35 66 15, jenny.westin@avfallsverige.se
Marie Strand, VA-guiden, 018-10 57 01, marie.strand@vaguiden.se

Varmt välkomna till en intressant dag!