Två expertpaneler under Vatten Avlopp Kretslopp 18-19 mars 2020

Vi utökar vi den populära programpunkten Fråga experten så att vi har två expertpaneler, en om dagvatten och va-planering samt en om små avlopp.

Expertpanelen, dagvatten och va-planering onsdag 18 mars

  • Emma Sjögren, WSP Environmental
  • Jonas Andersson, WRS
  • Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
  • Margareta Lundin Unger, HaV

Expertpanelen, små avlopp torsdag 19 mars

  • Inga Herrmann, Luleå Tekniska Universitet
  • Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
  • Maja Englund, VA-guiden
  • Representanter från VVS-fabrikanternas råd
  • Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg, HaV

Ta chansen till en unik möjlighet att diskutera både dina egna och andras frågor under Vatten Avlopp Kretslopp 2020.

Läs mer: Konferensens experter tar sig an dina frågor

Du anmäler dig till Fråga experten via anmälan till konferensen