12-13 maj, Dagvattenutbildning med tillsynsinriktning i Västerås

Studiebesök vid en växtbädd under ett tidigare utbildningstillfälle.

VA-guiden erbjuder under våren 2020 en tvådagarsutbildning om dagvatten med tillsynsinriktning. Under kursen går vi igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken. Även lag om allmänna vattentjänster kommer att beröras. Under kursen diskuteras även olika renings- och avledningstekniker. Ett fältbesök ingår i utbildningen för att studera nya reningstekniker och diskutera dagvatten från miljöfarliga verksamheter.

Frågeställningar som kommer att diskuteras inkluderar bland annat:

  • Vilken roll har miljöinspektören i plan- och byggprocessen?
  • Hur läser man en dagvattenutredning?
  • Kan och bör man skriva tillståndsvillkor?
  • Vad kan vara viktigt att fokusera på vid tillsyn över olika typer av dagvattenanläggningar?

Vi bedömer att den som redan har viss kunskap om miljöbalken har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Föreläsare

Konsult inom dagvatten
WRS AB
Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

Datum: 12-13 maj
Tid: Dag 1: 8.30-16.30, Dag 2: 8.30-16.00
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Vilhelm Feltelius, vilhelm.feltelius@vaguiden.se, 018-10 57 03
Plats: Aros Konsert och Kongress (länk till karta)
Pris: Early bird (t.o.m. 24 april):
Medlemmar: 7 200 kr exkl. moms.
Ej medlemmar: 8 500 kr exkl. moms.
Pris fr.o.m. 25 april:
Medlemmar: 8 500 kr exkl. moms.
Ej medlemmar: 9 500 kr exkl. moms.
I kursavgiften ingår fika och luncher.
Sista anmälningsdag: 5 maj eller när kursen är fullbokad.

Inbjudan och Program

Se alla VA-guidens utbildningar

Anmälan
Obs! För att kunna hantera din bokning till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

12-13/5 2020 Dagvatten med tillsynsinriktning i Västerås
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar