Alternativa tekniker för behandling av slam från enskilda avlopp, nätverksträff 4 juni

Välkommen till nätverksträff i Avfall Sveriges slamnätverk den 4 juni i Hammenhög/Tommarp på Österlen. Träffen anordnas i samarbete med VA-guidens kretsloppsnätverk för små avlopp.

Temat för träffen
Temat för träffen är alternativa tekniker för behandling av slam från enskilda avlopp. Vi diskuterar frågor som:
– Hur kan vi hantera slam som inte får/kan lämnas på reningsverken?
– Behöver vi utveckla småskaliga tekniker för behandling av slammet?
– Är pyrolys för tillverkning av biokol en framkomlig väg?

Slam-/fosforutredningen har presenterat sitt betänkande Hållbar slamhantering
Vi går igenom och diskuterar konsekvenser för enskilda avlopp och små avlopp i kretslopp samt ger en tekniköversikt för fosforåtervinning ur avloppsslam.

Studiebesök på Skånefrös biokolsanläggning i Hammenhög
Anläggningen som bland annat tar emot avloppsslam för pyrolys. Skånefrö är den första svenska producenten som fått European Biochar Certificate – den hårdast kravställda certifieringen för biokol.

Programmet är under bearbetning men det går bra att anmäla dig redan nu, se nedan.
Har du förslag och tips på programpunkter inom temat kontakta gärna Jenny Westin.

Målgrupp: Deltagare i Avfall Sveriges slamnätverk, VA-guidens nätverk för små avlopp i kretslopp och övriga som är intresserade av slam, små avlopp och kretslopp.


 • Tid: Torsdagen den 4 juni kl 9.30-16.00. (Fika serveras från kl 9.00)
 • Plats: Tommarp/Hammenhög på Österlen i Skåne. Gemensam transport kan ordnas från och till Ystad för den som önskar. För övernattning dagen innan kan hotel Continental, vara ett alternativ. Gemensam middag 3 juni kan också ordnas om intresse finns.
 • Kostnad: Max 1 500 kr, ex moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader. Fakturering sker i efterhand.
 • Anmälan: Anmäl ditt deltagande: https://simplesignup.se/event/163833
  Anmälan är bindande men kan överlåtas. Ange faktureringsadress och eventuell specialkost.
 • Frågor:
  Jenny Westin, 040-35 66 15, jenny.westin@avfallsverige.se
  eller Marie Strand, 018-10 57 01 marie.strand@vaguiden.se

Varmt välkomna till en intressant dag!