Upprättad anslutningspunkt men inte ansluten – vem gör vad på kommunen?

FRÅGA


I vår kommun har vi en diskussion kring hur vi ska gå tillväga med de fastigheter som ligger inom verksamhetsområde och har fått en upprättad anslutningspunkt, men ännu inte anslutit sig. Vi funderar på vilka medel man kan ta till för att få de ej anslutna fastigheterna att ansluta sig? Ska huvudansvaret för frågan ligga på VA-avdelningen eller miljö- och hälsoskyddsavdelningen? Frågan gäller framförallt fastigheter där det inte kan påvisas någon uppenbar olägenhet ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.