16 juni, Kvalitetssäkra tillståndsprocessen – slutseminarium via webben

Sju kommuner har i LOVA-projekt tillsammans utvärderat sin prövning av tillståndsansökningar. Projektens fullständiga namn: Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd. Projekten initierades av Avloppsguidens användarförening 2018.

Spara datumet 16 juni då projekten planerar att hålla slutseminarium via webben för alla som är intresserade. Inbjudan som pdf

Datum och tid: 16:e juni 2020, kl. 9-11
Plats: webbmöte (Teams)
Kostnad: öppet för alla och kostnadsfritt
Kontakt och anmälan: marie.albinsson@ecoloop.se, 070-285 63 36, sista anmälningsdag 11:e juni.

Projektdeltagarna tillsammans med projektledarna Stefan Engblom och Marie Albinsson från Ecoloop berättar om genomförandet och vilka erfarenheter och lärdomar som projektet har resulterat i.

Program

9-9:15 Inledning och presentation av projektet

9:15-10:30 Presentationer från deltagande kommuner

10:30-10:45 Sammanfattning och slutsatser

10:45-11 Frågor

Slutseminariet är även ett tillfälle för frågor och synpunkter! Slutrapport från projekten kommer att vara klar i början av hösten 2020. Programmet startar 9:00 så anslut gärna några minuter innan. Länk kommer efter anmälan.

Bakgrund och beskrivning av projekten

VA-guidens intervju med Växjö kommun om deras erfarenheter