25 september, Webbinarium om lokala åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer

Hågaån i Uppsala. Foto: Dimitry van der Nat, WRS.

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. VA-guiden och WRS bjuder nu in till en kortare webbinarium om lokala åtgärdsprogram som kopplar till vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer.

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status senast 2021 alternativt 2027, enligt Vattenförvaltningens nuvarande målsättning. Många kommuner ser ett behov av att precisera Vattenmyndighetens åtgärdsförslag för att kunna fatta beslut om prioriteringar och budget.

WRS har i samarbete med Naturvatten i Roslagen under flera år bistått flera kommuner, däribland Stockholm och Uppsala, med att ta fram underlag till lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster. Under webbinariet redovisas erfarenheter från detta arbete.

Innehåll för webbinariet:

  • Bakgrund och förutsättningar, kort om miljökvalitetsnormer (MKN)
  • Vad är det som ingår i arbetet med ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP)?
  • Exempel på LÅP från Stockholm och Uppsala
  • Typiska åtgärder och ungefärliga kostnader för dessa
  • Att tänka på vid upphandling
  • Frågor och diskussion

Datum: 25 september
Tid: Dag 1: 9.00 – 10.30
Arrangör: VA-guiden AB, i samarbete med WRS AB
Frågor: Vilhelm Feltelius, vilhelm.feltelius@vaguiden.se, 018-10 57 03

Pris:
Medlem i VA-guiden – dagvatten: Kostnadsfritt
Ej medlem: 500 kr exkl. moms.

Sista anmälningsdag: 18 september

Observera att en länk till webbsändningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta ändå.

Anmälan
Obs! För att kunna hantera din bokning till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

25/9 2020 Lokala åtgärdsprogram och MKN - Webbinarium
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar