8 september, Grundläggande förvaltningsrätt, ärendehantering – Webbutbildning

Välkommen att boka dig till en webbutbildning i grundläggande förvaltningsrätt. Tanken bakom denna fortbildning är att vi följer ett ärendes gång i en tänkt förvaltning och diskuterar förvaltningsrättsliga frågor som dyker upp längs med vägen.

Om utbildningen

Vi utgår från Förvaltningslag (2017:900) och hämtar exempel från förarbeten, rättsfall samt uttalanden av justitieombudsmannen (JO). Exempel på frågeställningar som vi tar upp är:

 • Innebörden av att förvaltningslagen är subsidiär
 • Ärendes anhängiggörande och hur man hanterar ärenden som kommer till fel myndighet
 • Vi sneglar på offentlighets- och sekretessfrågor och hur dessa hanteras
 • Myndighetens ansvar för att ett ärende är tillräckligt utrett (officialprincipen) och hur man hanterar situationer där underlagsmaterialet är för dåligt
 • Kommunicering av handlingar och partsinsyn
 • Hur man ställer upp ett beslut, och olika typer av beslut
 • Motiveringsskyldigheten
 • Vite eller inte vite?
 • Överklagandeprocessen, vem har rätt att överklaga?
 • Om myndigheters möjlighet att ändra och rätta egna beslut
 • Vilken roll kan kronofogden ha för myndighetens arbete

Målgrupp

Denna kurs vänder sig främst till handläggare och förtroendevalda inom sektorerna miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Även om de flesta exemplen är hämtade från dessa rättsområden är kursen intressant även för handläggare inom andra rättsområden, såsom inom plan- och bygg.

Till inbjudan och program (pdf)


Datum: Tisdag 8 september 2020, kl 09.00 – 16.00, (kl 8.45 inloggning för deltagare och kontroll av teknik)
Plats: En länk till webbsändningen kommer att skickas ut till alla deltagare efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta ändå.
Pris:Medlemmar i VA-guiden, betalar 1900 kr/deltagare
Ordinarie pris 2500 kr/deltagare (alla priser anges exkl. moms)
Anmälan: Anmälan gör du nedan, senast 2020-09-04.
(Anmälan är bindande men kan överlåtas, läs mer i våra bokningsvillkor vid anmälningsformuläret)
Arrangör: Ekolagen miljöjuridik i samarbete med VA-guiden
Frågor? Kontakta Marie Strand, tfn 018-10 57 01

Varmt välkomna till en intressant och lärorik dag!


Mer om föreläsaren

Jonas Christensen, jurist Ekolagen Miljöjuridik AB

Jonas Christensen, jurist med en doktorsexamen i miljörätt. Sedan 2007 driver han Ekolagen miljöjuridik AB  på heltid, där han främst riktar in sig på rådgivning och fortbildning av kommunala bygg- och miljönämnder och deras förvaltningar i sådan juridik som förekommer på dessa förvaltningar. Jonas har lång erfarenhet av miljörättsliga frågor och är en av VA-guidens experter i den uppskattade medlemstjänst Fråga experten där han bl a svarar på juridiska frågor kring små avlopp, dagvatten och va-planering.

 


Anmälan

Obs! Läs mer om bokningsvillkoren för utbildningen och hur vi behandlar dina personuppgifter under anmälningsformuläret.

8/9 2020 Grundläggande förvaltningsrätt - Webb
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

VA-guidens integritetspolicy och bokningsvillkor:

 • För att kunna hantera din anmälan till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar dock inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). VA-guidens integritetspolicy.
 • Anmälan är bindande men kan överlåtas.
 • Vi förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.
 • Om föreläsare insjuknar och vi inte kan ersätta med lämplig vikarie vid utbildningstillfället kommer utbildningen att ställas in men erbjudas vid ett annat tillfälle.
 • Vi ansvarar ej heller för de fall då utbildningen hindras direkt eller indirekt genom t.ex. myndighets åtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.