Redaktören rekommenderar Dagvatten: Reningsprocesser och biologin i våtmarker

Gul Svärdslilja (Iris pseudacorus L.), en växt som trivs bra en regnrabatt.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.