Redaktören rekommenderar Dagvatten: Ställa krav på fördröjning av dagvatten

Under sommaren lägger vi ut inlägg som vi tror att du som medlem kan ha nytta av, men kanske har missat i nyhetsflödet. Denna gång har vi samlat ett antal juridiska frågor och svar som rör hur och om det går att ställa krav på fördröjning av dagvatten på fastighetsmark. 

Samtliga frågor är besvarade av VA-guidens juridiske expert Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik.

Krav på fördröjning av dagvatten på fastighetsmark?

En fråga om huruvida det är möjligt för va-huvudmannen att ställa krav på fördröjning på fastighetsmark för en gammal detaljplan.

Till frågan och svaret

Ställa krav på fördröjning av dagvatten genom ABVA?

I en fråga till VA-guidens expertpanel undrar frågeställaren om det, via den kommunala föreskriften allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), är möjligt att ställa krav på fastighetsägaren att fördröja dagvatten inom den egna fastigheten.

Till frågan och svaret

Kan exploateringsavtal användas för att ställa krav på fördröjning av dagvatten inom fastighet?

En fråga som handlar om huruvida exploateringsavtal eller anläggningslagen kan nyttjas för att ställa krav på fördröjning av dagvatten inom en fastighet.

Till frågan och svaret