Redaktören rekommenderar Dagvatten: Tillvägagångssätt för bedömning av recipients känslighet för dagvatten

Under sommaren lägger vi ut inlägg som vi tror att du kan ha nytta av, men kanske har missat i nyhetsflödet. Rekommenderade inlägg från VA-guidens tre ämnesområden Små Avlopp, Dagvatten och VA-planering är under en begränsad tid öppna för alla våra medlemmar oavsett om du är medlem i ett eller flera av ämnesområdena.

Denna gång i Redaktören rekommenderar kan du ta del av en fråga och svar som inkommit till VA-guidens tjänst Fråga experten:

Tillvägagångssätt för att bedöma en recipents känslighet för dagvatten

Hur går man tillväga för att bedöma hur känslig en recipient är för dagvatten om tillgången till detaljerat underlag är begränsat? Vilka parametrar är viktigt att ta hänsyn till? VA-guidens dagvattenexpert Jonas Andersson, WRS, ger vägledning om hur man kan resonera.

Till frågan och svaret