Redaktören rekommenderar Dagvatten: Uppsala Vatten bygger dagvattendamm på dricksvattentäkten

Under sommaren lägger vi ut inlägg som vi tror att du som medlem kan ha nytta av, men kanske har missat i nyhetsflödet. Denna gång kan du ta del av ett reportage från Polacksbacken i Uppsala, där VA-huvudmannen Uppsala Vatten bygger en dagvattendamm – rakt ovanpå stadens dricksvattentäkt.

Reportage – Uppsala Vatten bygger dagvattendamm på dricksvattentäkten

Det är en solig majdag på Polacksbacken i Uppsala, känt som före detta kasern- och övningsområde för Upplands regemente hos vissa. Idag används de gamla regementsbyggnaderna av Uppsala universitet och det intilliggande Ångströmlaboratoriet har nyligen fått tillskott av en glaskoloss i sju våningar. Ett stenkast bort arbetar grävmaskiner i en stor grop på det före detta exercisfältet. Här träffar VA-guiden Uppsala Vatten som visar sitt senaste dagvattenprojekt – en damm rakt ovanpå dricksvattentäkten.

Till reportaget