Redaktören rekommenderar Dagvatten: Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning

Permeabel asfalt, före och efter tvättning.

Under sommaren lägger vi ut inlägg som vi tror att du som medlem kan ha nytta av, men kanske har missat i nyhetsflödet. Denna gång kan du ta del av tips och råd om dimensionering, projektering, utförande, drift av dränerande markstensbeläggning.

Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning

Vad är viktigt att tänka på när man anlägger en markstensbeläggning som ska fungera för dränering och fördröjning av dagvatten? I en ny handbok ges tips och råd om dimensionering, projektering, utförande, drift och underhåll.

Till handboken