1-2 december, Juridik och teknik för små avlopp – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till två utbildningsdagar på webben med tre experter från VA-guidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov.

Vi hoppades på ett förändrat läge och satsade ju på att få till ett ”vanligt” men corona-anpassat utbildningstillfälle i Örebro. Men med tanke på läget med ökad smittspridning på vissa ställen har vi valt att ställa in träffen i Örebro och erbjuda utbildningen via webben istället.

Om utbildningen

Vi vill stödja dig att bli bättre på att handlägga ärenden som rör små avlopp så att du känner dig säkrare i inspektörsrollen. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik inom området små avlopp.

Målet med dagarna är att du ska bli bättre på att granska ansökningar, göra säkrare bedömningar vid tillsyn och ställa rättssäkra krav. Utbildningen är anpassad för kommunala miljöinspektörer som arbetar med små avlopp men även andra aktörer är välkomna att delta.


Datum: 1-2 december 2020
Tider: dag 1: 9.00-17.00 (preliminärt)
dag 2: 8.30-16.00 (preliminärt)
Plats: Teams
Anmälan: senast 2020-11-19.
(Anmälan är bindande men kan överlåtas, se bokningsvillkor nedan)
Avgift: Medlem, 4300 kr / Icke medlem, 6100 kr.
(Priserna anges exklusive moms.)
Arrangör: VA-guiden
Frågor: Besvaras av Björn Eriksson, VA-guiden, bjorn.eriksson@vaguiden.se

Avstämning pågår med föreläsarna för att anpassa innehållet till föredrag och diskussioner på webben.

Exempel på upplägg vid tidigare utbildningstillfälle i Uppsala

Varmt välkomna till intressanta och lärorika dagar!

Titta gärna på detta inlägg inför utbildningen, Rapporttips till ny kollega om små avlopp


Föreläsare

Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB
Miljövetare
Kungälvs kommun samt Din VA-konsult
Biogeovetare med teknisk licenciatexamen i tillämpad ekologi
WRS AB

Klicka på bilden för mer information om respektive föreläsare samt rapporttips.


Anmälan

Obs! Läs mer om bokningsvillkoren för utbildningen och hur vi behandlar dina personuppgifter under anmälningsformuläret.

1-2/12 2020 Juridik och teknik för små avlopp - distans
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Priserna anges exklusive moms.
För- och efternamn
T.ex. Miljöinspektör, konsult etc
Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med små avlopp?
Vi frågar för att kunna förbereda och i viss mån anpassa kursen.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

VA-guidens integritetspolicy och bokningsvillkor:

  • För att kunna hantera din anmälan till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar dock inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). VA-guidens integritetspolicy
  • Anmälan är bindande men kan överlåtas.
  • Vi förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.
  • Om föreläsare insjuknar och vi inte kan ersätta med lämplig vikarie vid utbildningstillfället kommer utbildningen att ställas in men erbjudas vid ett annat tillfälle.
  • Vi ansvarar ej heller för de fall då utbildningen hindras direkt eller indirekt genom t.ex. myndighets åtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.