Annons: Innovationsupphandling – dagvatten

Mälarenergi har en innovationsupphandling ute som handlar om att hitta nya effektiva metoder att rena dagvatten i stadsmiljöer. 

Att rena dagvatten i stadsmiljöer är en utmaning för alla städer. Brist på mark och stora schaktarbeten medför ofta höga kostnader. Därför har nu Mälarenergi en innovationsupphandling ute som syftar till att hitta nya effektiva metoder att rena dagvatten i stadsmiljöer. Detta kan innefatta magasinslösningar, biobäddar etc.

Upphandlingen anordnas inom ramen för LIFE IP Rick Waters, med finansiering från EU:s LIFE-program och Havs- och vattenmyndigheten. Avsikten med denna upphandling är att hitta lösningar på teknikberedskapsnivå (TRL) 6 och 7, dvs teknologier som är ganska nära marknaden men som behöver testas och demonstreras i verklig miljö för att kunna optimeras före marknadsintroduktion.

Lösningarna kommer att utvärderas utifrån bland annat yteffektivitet, reningskapacitet samt kostnad för inköp, installation och drift.

Sista dag för att lämna anbud är 2020-09-20.

Alla pågående upphandlingar nås via Mälarenergis hemsida. För att läsa förfrågningsunderlaget och kunna lämna anbud behöver man vara registrerad i CTM.

För mer information: 

Gustav Myhrman
Gustav.Myhrman@malarenergi.se